Opleidingen voor volwassenen: hoe werken ze?

Opleidingen voor volwassenen

Bent u op zoek naar opleidingen voor volwassenen, bijvoorbeeld omdat u zich om of bij wilt laten scholen, zodat u binnen een andere sector aan het werk kunt? Er bestaan op dit gebied verschillende mogelijkheden. Zorg ervoor dat u aan de voorwaarden voldoet om hier gebruik van te kunnen maken en ga aan de slag, richting een studiebewijs dat u zoekt.

Leeftijd en voorkennis

U dient in ieder geval 18 jaar oud te zijn om deel te kunnen nemen aan de opleidingen voor volwassenen. Het gaat dan om de opleidingen in de basiseducatie of algemene vorming in een centrum voor volwassenenonderwijs. Gaat het u om een opleiding in het volwassenenonderwijs? Dan dient u in ieder geval 16 jaar oud te zijn. Heeft u minimaal 2 jaar secundair onderwijs gevolgd? Dan komt u zelfs vanaf uw vijftiende jaar in aanmerking voor deze opleiding.

Studiebewijzen in het volwassenenonderwijs

U kunt met de opleidingen voor volwassenen toewerken naar een aantal verschillende studiebewijzen, die ervoor zorgen dat u bijvoorbeeld een nieuwe baan kunt krijgen of u zich daar in ieder geval op kunt gaan richten. Denk hierbij aan een deelcertificaat of een certificaat, wanneer u een deel of de complete opleiding succesvol afrondt. Daarnaast kunt u denken aan een getuigschrift, een diploma secundair onderwijs, een graduaatsdiploma of een diploma van leraar. Dit laatste is uiteraard alleen van toepassing wanneer u van plan bent om leraar te worden, via de Specifieke Lerarenopleiding.

Waar kan ik volwassenenonderwijs volgen?

Om de juiste instelling qua volwassenenonderwijs te vinden is het allereerst van belang om na te denken over het type onderwijs dat u graag wilt gaan volgen. Kies voor de basiseducatie indien u die nodig heeft, of stroom in bij het secundair volwassenenonderwijs. Verder kunt u zich richten tot het hoger beroepsonderwijs of de specifieke lerarenopleiding, afhankelijk van de doelen die u voor ogen heeft. U zorgt er op die manier voor dat u een opleiding voor volwassenen kunt volgen, op basis waarvan u zich verder kunt ontwikkelen en u bijvoorbeeld een nieuwe baan kunt vinden.